Verwonderlokaal


Een greep uit wat ervaringen

Myrte van Grieken, geboren op 23 oktober 1981 is van 5 januari 2009 tot en 31 juli 2021 in dienst geweest bij het Tabor College, locatie d’Ampte in Hoorn NH.

Gedurende de tijd dat Myrte heeft gewerkt bij Tabor d’Ampte, heeft zij zich ontwikkeld tot een energierijke, initiatiefrijke, creatieve, nieuwsgierige, vernieuwende, enthousiaste docente, die bij ons tot volle tevredenheid lessen in verschillende AVO-vakken en vooral de lessen Drama heeft verzorgd.

Myrte heeft een duidelijke eigen mening over hoe het onderwijs eruit moet zien. Zij is loyaal aan de organisatie en steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Haar nimmer aflatende passie voor het onderwijs is kenmerkend voor haar. Hierbij heeft zij een zwak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij heeft hierbij een uitstekend contact met de leerling en de ouders. Het verbinden en begrenzen beheerst zij in hoge mate evenals de zes rollen van de leraar. Dit maakt haar een ambachtsvrouw/vakvrouw in het onderwijs.

Myrte zit vol met energie en kan als een wervelwind door de organisatie gaan om haar ideeën te verspreiden. Hierbij heeft zij altijd het verbeteren van het onderwijs voor ogen.

Myrte heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het vak Drama op Tabor d’Ampte. Dit vak heeft zij samen met haar collega’s tot een volwaardig vak in alle leerwegen in het vmbo tot volle wasdom laten komen. Samen met haar collega’s heeft zij een methode ontwikkeld voor het vak Drama op Tabor d’Ampte.

Sinds 2015-2016 is Myrte trainer van onze d’Ampte Academie geweest en heeft zij trainingen voor collega’s ontwikkeld en verzorgd. Haar creatieve talenten kwamen hierbij goed van pas.

Ik dank Myrte voor haar betrokkenheid bij en inzet voor onze school en ik wens haar veel succes met het vervolg van haar carrière in het onderwijs.

Hoorn, juli 2021

Namens het Tabor College, locatie d’Ampte,

Stef Macke

directeur

 

Ik en de kinderen uit de klas hadden veel plezier bij drama. Als het tijd was voor drama hoorde je in de klas 'yes'. Super fijn om te zien dat kinderen die in de klas wat minder van zich laten horen, bij drama zich zo kunnen laten zien. Er zijn kinderen die veel meer uit hun schulp zijn gekropen en steeds iets meer aandurfden. Zo mooi hoe je dat bij de lessen kunt zien groeien. 

De lessen drama waren voor mij om deze reden super waardevol en ik had het niet willen missen! Dank je wel!

Kelly, leerkracht onderbouw basisonderwijs


Het groepsgevoel ♥. Zelf weer zin in drama geven en een musical te maken met deze groep! Astrid, leerkracht midden-/bovenbouw basisonderwijs.


De lessen zijn heel leerzaam geweest voor zowel de kinderen als voor mij. Ik heb kinderen zien groeien in het durven uiten. Ook was het voor mij fijn om vanaf de zijkant mee te kunnen kijken. Wat voor mij ook fijn was, was te zien dat sommige kinderen dus echt ander gedrag vertonen bij mij dan bij een ander en een teken dat ik ze dus heb. Ik heb je manier van aanspreken en keuzes geven aan de kinderen bewonderd. De variatie van de lessen vond ik erg leuk, maar toch ook steeds de herhaling en vooral ook de nadruk op het leren samenwerken. Ook met kinderen die je normaal niet zo snel zou kiezen! R. leerkracht onderbouw basisonderwijs


Meerwaarde: Kinderen durven nu meer zichzelf te zijn. Ik zie (sommige) kinderen beter, ik heb ze beter leren kennen. H. leerkracht basisonderwijs


Ik vind het heel fijn om te zien hoe jij de leerlingen de ruimte laat om zichzelf te zijn en met de situatie om te gaan. Jij ziet de leerlingen. Dit zorgt er naar mijn mening voor dat ze jou als leerkracht ook serieus nemen en zich sneller vrij voelen. Zeker bij HB-leerlingen. Soms ging hun gedrag mijn grens van respect voor jou en elkaar hierdoor wel voorbij, in de vorm van er doorheen praten. Dat mag van mij duidelijker begrensd. De magische ogen vind ik daarbij fantastisch, die zet ik nu ook geregeld in de klas in. 

Lieve Myrte, ik werd heel blij van je drama lessen en het inhoudelijk praten over onderwijs wat wij soms tussendoor deden. Ik vind je een fantastisch persoon met het hart op de juiste plaats en oog voor het kind. Dank je wel voor de lessen en hopelijk tot snel.

Liefs! D. O.

 

Als pionier in het onderwijs een aanbod over verbinden, voelen, intuïtie en stralen!


Yeppez 

Samenwerkend verbinden bij ontwikkelingsuitdagingen van kinderen.

Met: Mijn Yeppez, Yeppez School en Yeppez Zorg.