Als pionier in het onderwijs heb ik een aanbod over verbinden, voelen, intuïtie en verwonderen!

1. (Zelf-) vertrouwen

Hoe bewuster jij je bent van jezelf, hoe meer je met vertrouwen op jezelf beweegt in de wereld. Deze bewustwording gaat over je verleden, je overtuigingen, je achtergrond, je waarden en normen, jouw ijsberg afdalen tot in de onderstroom. Waar is jouw 'rugzak' mee gevuld, wat zijn jouw valkuilen en wat zijn je triggers. Hoe zelfbewuster je leeft, hoe meer zelfvertrouwen je hebt en dat komt je pedagogisch handelen ten goede in contact met kinderen en jongeren. Het betekent ook eerlijk, open en kwetsbaar durven zijn, want je bent ook een mens. Niets is zo zichtbaar als wat men wil verbergen. In deze module keer je je rugzak eens ondersteboven en mag hij na zorgvuldig bekeken en weer ingericht verder mee op reis.

 

2. Vragen

De kracht van ongegeneerd nieuwsgierig met een open hart en verbeeldend hoofd als een mensenpionier de ander te bevragen. De kunst van timing, écht luisteren, invoelen, verbeelden, terug checken of juist dieper door (durven) vragen. In deze module neem ik je mee in de wereld van vragen zoals je dat nog niet eerder hebt gedaan. Zodat door jouw vragen de ander met zichzelf verbindt en daardoor met jou verbindt.

 

3. Voelen

Voelen als extra vaardigheid om te gedrag op af te stemmen in contact met de ander. In deze module neem ik je mee, jezelf bewuster te maken van je gevoelswereld, er aandacht aan te besteden, hoe je gevoel te interpreteren en vervolgens mét gevoel je gedrag in te zetten. Dat gaat impact maken!

 

4. Tijd voor verwerking

Tijd, welke ruimte krijgt tijd van jou? Heb je altijd haast, geen geduld of tijd te kort? Grote kans dat je nooit verwonderd bent door je kinderen en je je altijd moe, leeg en op voelt. Naast het verwerken van didactische lesstof, hebben kinderen ook verwerkingstijd nodig voor de emotionele lessen die ze leren gedurende de tijd onder jouw hoede. Geef jij hier ruimte voor? Hoe vul jij die ruimte? Hoe verwerken kinderen bij jou? Hoe verwerk jij zelf emoties (van tegenslag, kritiek, blijdschap, boosheid, onzekerheid, etc.)? Tijdens deze module ga je hier heel bewust mee aan het werk. Je kinderen zullen pedagogisch gezien meer ruimte en tijd krijgen om hun voorkeurs coping strategieën (module 5), met als resultaat een ontspannen, veilige sfeer onder jouw hoede, want er is ruimte en aandacht voor de onderstroom.

 

5. Coping strategiën herkennen en aanbieden.

Wees trots op jezelf als docent die zichzelf en je leerlingen wil ondersteunen. Door deel te nemen aan deze training over coping strategieën en het creëren van een veilige leeromgeving, leer je hoe je leerlingen kunt helpen bij het verwerken van hun emoties en het ontwikkelen van vaardigheden om met stress en weerstand om te gaan. Je zult niet alleen een positief verschil maken in het leven van je leerlingen, maar ook in je eigen leven. Laten we samen werken aan een ontspannen leeromgeving voor iedereen.

Voor een echt 1 op 1 advies kom ik graag een dagje met jou meelopen in jouw groep of volg ik jouw lesrooster.

Inclusief:

- Voorgesprek om jouw wensen in kaart te brengen.

- Dag met jou meelopen inclusief nagesprek

- Nagesprek een week na de meeloopdag waarin ik je de krachten en kansen van jou met je doorneem en daar ook direct toepasbare handvatten bij meegeef om de komende tijd mee te gaan experimenteren.

- Hand-out met jouw unieke krachten en kansen overzicht en een aantal verdiepende adviezen om in jouw werk nog meer verwondering te gaan ervaren.

Bij Verwonderlokaal is lokaal een metafoor voor de plek waar je verwondering mag verwachten. In het onderwijs zou dat in je leslokaal kunnen, maar zeker ook daarbuiten is verwondering te vinden....

Het is een plek waar je verbeelding wordt geprikkeld door te ontdekken, te verwonderen en te onderzoeken. Zoals kinderen en jongeren in jouw lokaal weer worden uitgenodigd te leren door te ontdekken, te verwonderen en te onderzoeken.

Hier zullen zij de gelegenheid krijgen om de wereld om hen heen te verkennen en te ontdekken op een manier die bij hen past. In jouw lokaal zullen ze de ruimte krijgen om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en hun eigen interesses te volgen. Hier worden geen antwoorden op een presenteerblaadje gegeven, maar leerlingen worden uitgedaagd om de antwoorden zelf te vinden door middel van onderzoek en ontdekking.

Ik kijk graag met jou mee in jou groep hoe jij vorm geeft aan deze verwonderkracht. Voor meer info www.verwonderlokaal.nl

Voor een congres, conferentie of studiedag voor zowel opvoeding, onderwijs als jeugdzorg ben ik te boeken voor een lezing over 'lege oogjes en de kracht van verwondering'.

Mijn expertise gaat over het overbruggen van deze pijlers in onze maatschappij met als grootste doel een vloeiende samenwerking rondom kinderen en jongeren die vastlopen.

Met meer begrip en erkenning voor soms grote taboe onderwerpen waar deze kinderen mee rondlopen, wordt de stilte (of gedragsproblematiek) doorbroken en kan er emotie en erkenning komen wat voor heling en verbinding zorgt.

Lege oogjes, welke kinderen zijn dit?

Wie is er bereid om de verhalen van deze kinderen te horen?

Hoe hoor je onbevooroordeeld van deze kinderen? Hoe neem je zelf verantwoordelijkheid als je merkt dat deze verhalen je toch (té) erg raken?

Hoe doorbreek je de taboes en het zwijgen?

Hoe werk je samen met ouders, school, hulpverlening en vooral mét het kind?

Na een afstemming over mijn inhoud en het thema van de opdracht zorg ik dat het publiek geraakt wordt en intrinsiek ervaart waarom het tijd is om de verhalen van kinderen te horen en speciaal de 'lege oogjes' te gaan zien. Eerder signaleren en doorbreken voorkomt doorverwijzen, afwijzen, afkeuren en nog meer wegglijden...

Dat verschil kunnen wij professionals maken!

Kijk voor meer info op www.verwonderlokaal.nl

Recensies

 

Myrte van Grieken, geboren op 23 oktober 1981 is van 5 januari 2009 tot en 31 juli 2021 in dienst geweest bij het Tabor College, locatie d’Ampte in Hoorn NH.

Gedurende de tijd dat Myrte heeft gewerkt bij Tabor d’Ampte, heeft zij zich ontwikkeld tot een energierijke, initiatiefrijke, creatieve, nieuwsgierige, vernieuwende, enthousiaste docente, die bij ons tot volle tevredenheid lessen in verschillende AVO-vakken en vooral de lessen Drama heeft verzorgd.

Myrte heeft een duidelijke eigen mening over hoe het onderwijs eruit moet zien. Zij is loyaal aan de organisatie en steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Haar nimmer aflatende passie voor het onderwijs is kenmerkend voor haar. Hierbij heeft zij een zwak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij heeft hierbij een uitstekend contact met de leerling en de ouders. Het verbinden en begrenzen beheerst zij in hoge mate evenals de zes rollen van de leraar. Dit maakt haar een ambachtsvrouw/vakvrouw in het onderwijs.

Myrte zit vol met energie en kan als een wervelwind door de organisatie gaan om haar ideeën te verspreiden. Hierbij heeft zij altijd het verbeteren van het onderwijs voor ogen.

Myrte heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het vak Drama op Tabor d’Ampte. Dit vak heeft zij samen met haar collega’s tot een volwaardig vak in alle leerwegen in het vmbo tot volle wasdom laten komen. Samen met haar collega’s heeft zij een methode ontwikkeld voor het vak Drama op Tabor d’Ampte.

Sinds 2015-2016 is Myrte trainer van onze d’Ampte Academie geweest en heeft zij trainingen voor collega’s ontwikkeld en verzorgd. Haar creatieve talenten kwamen hierbij goed van pas.

Ik dank Myrte voor haar betrokkenheid bij en inzet voor onze school en ik wens haar veel succes met het vervolg van haar carrière in het onderwijs.

Hoorn, juli 2021

Namens het Tabor College, locatie d’Ampte,

Stef Macke

directeur

 


Ik en de kinderen uit de klas hadden veel plezier bij drama. Als het tijd was voor drama hoorde je in de klas 'yes'. Super fijn om te zien dat kinderen die in de klas wat minder van zich laten horen, bij drama zich zo kunnen laten zien. Er zijn kinderen die veel meer uit hun schulp zijn gekropen en steeds iets meer aandurfden. Zo mooi hoe je dat bij de lessen kunt zien groeien. 

De lessen drama waren voor mij om deze reden super waardevol en ik had het niet willen missen! Dank je wel!

Kelly, leerkracht onderbouw basisonderwijs


Het groepsgevoel ♥. Zelf weer zin in drama geven en een musical te maken met deze groep! Astrid, leerkracht midden-/bovenbouw basisonderwijs.


De lessen zijn heel leerzaam geweest voor zowel de kinderen als voor mij. Ik heb kinderen zien groeien in het durven uiten. Ook was het voor mij fijn om vanaf de zijkant mee te kunnen kijken. Wat voor mij ook fijn was, was te zien dat sommige kinderen dus echt ander gedrag vertonen bij mij dan bij een ander en een teken dat ik ze dus heb. Ik heb je manier van aanspreken en keuzes geven aan de kinderen bewonderd. De variatie van de lessen vond ik erg leuk, maar toch ook steeds de herhaling en vooral ook de nadruk op het leren samenwerken. Ook met kinderen die je normaal niet zo snel zou kiezen!

R. leerkracht onderbouw basisonderwijs


Meerwaarde: Kinderen durven nu meer zichzelf te zijn. Ik zie (sommige) kinderen beter, ik heb ze beter leren kennen.

H. leerkracht basisonderwijs


Ik vind het heel fijn om te zien hoe jij de leerlingen de ruimte laat om zichzelf te zijn en met de situatie om te gaan. Jij ziet de leerlingen. Dit zorgt er naar mijn mening voor dat ze jou als leerkracht ook serieus nemen en zich sneller vrij voelen. Zeker bij HB-leerlingen. Soms ging hun gedrag mijn grens van respect voor jou en elkaar hierdoor wel voorbij, in de vorm van er doorheen praten. Dat mag van mij duidelijker begrensd. De magische ogen vind ik daarbij fantastisch, die zet ik nu ook geregeld in de klas in. 

Lieve Myrte, ik werd heel blij van je drama lessen en het inhoudelijk praten over onderwijs wat wij soms tussendoor deden. Ik vind je een fantastisch persoon met het hart op de juiste plaats en oog voor het kind. Dank je wel voor de lessen en hopelijk tot snel.

Liefs! D. O.