Myrte (41): ‘Zelfs de grootste raddraaiers geef ik zicht op een positieve toekomst.’

Myrte van Grieken is coach/trainer met SKJ registratie die iedere jongere een stap in de juiste richting laat zetten. Ze heeft de gave om bij iedere jongere te ontdekken wat hem of haar uniek en waardevol maakt, waardoor ze zich bij haar geliefd en op hun gemak voelen. Met haar feilloze intuïtie voelt ze altijd aan wat iemand nodig heeft - aandacht, erkenning, waardering. En dat zorgt ervoor dat zelfs jongeren met de meest complexe problematiek, door Myrte een stap verder komen en weer toekomstperspectief krijgen.

Myrte wil jongeren hun stem teruggeven. Ze wil dat een jongere voelt dat het waardevol is en van daaruit geeft ze concrete handvaten voor een positieve toekomst, op gebied van school, werk, sport en een sociaal leven. Haar eigen stem vond ze in het theater. ‘Op het podium gaan staan, was voor mij terugkomen bij mezelf. Dat wil ik voor iedereen. Soms ga ik met ze paardrijden, simpel een taart bakken of een rap opnemen in een studio - het maakt niet uit wat je met kinderen gaat doen die het moeilijk hebben, als het maar iets is waar zij van tot hun recht komen. Waar zij zichzelf weer door ontdekken en zien: hé, ik heb iets toe te voegen aan deze wereld. Ik doe ertoe. Wanneer een jongere dat voelt, kun je stappen gaan zetten en concrete plannen maken voor een toekomst zonder destructief gedrag. Deze methode heeft ervoor gezorgd dat ik bij tientallen jongeren het verschil heb kunnen maken.’

‘Een jongere die zich opstandig gedraagt of veel problemen veroorzaakt, heeft vaak liefdevolle, goede gesprekken of een knuffel nodig,’ vertelt Myrte. Van de grootste raddraaiers schrikt zij niet terug. Als ouders met hun handen in het haar zitten en van alles hebben geprobeerd om hun kind op de rails te houden of krijgen, neemt Myrte als coach de jongeren graag onder haar hoede. Ze werkt ook voor casussen die betrokken zijn bij de reclassering met Tools4U en als dramadocent o.a. voor een VMBO. Maar de vorm waarin ze haar werk giet, maakt eigenlijk niet uit. ‘Als ik een kind maar verder kan helpen en me met hem of haar kan verbinden. Als ik naar een kind mag luisteren, zien waar-ie mee worstelt en het kan helpen om zelfvertrouwen te krijgen, dan ben ik helemaal gelukkig!’

Zelf groeit Myrte op in een pleeggezin omdat haar moeder niet in staat is om voor haar te zorgen. Het lukt haar om het contact met haar innerlijke kompas, haar intuïtie, niet kwijt te raken en daardoor ontwikkelt ze een gezonde relatie met haar gevoelswereld. Iets wat in de huidige maatschappij niet vanzelfsprekend is. ’We leven veelal in ons hoofd. Wat ik veel zie in deze maatschappij is dat we iets zien, we merken iets op, en hebben er dan direct een oordeel over. Dat is niet constructief. Als ik iets zie, dan word ik nieuwsgierig. Als een jongere boos is, van zich afslaat of destructief gedrag vertoont, of zich niet meer laat zien dan wil ik weten: wat gaat er in jou om? Wat voel jij? Als je je daarin verplaatst, dan kan je iemand écht helpen. Daar heb je meer aan dan wanneer je met je hoofd protocollen blijft afwerken.’

Om een kind of jongere dat te laten ervaren, loopt Myrte altijd een stukje met iemand op. ‘Ik denk dat het essentieel is dat je je verplaatst in iemands leven. Wanneer je afstand houdt, ontstaat er geen verbinding. Maar als je in iemands belevingswereld stapt, en een kind écht ziet, dan voelt het zich gehoord. En dat hebben we allemaal nodig.’ Ze komt daarom ook graag bij jongeren thuis. ‘Mijn praktijkruimte is bij jou. De plek waar jij je veilig voelt. Dat kan ook op het strand zijn of in het bos. Als ik maar even mee kan lopen met jouw leven.’

Met haar sterkte intuïtie en vermogen om zonder oordeel naar een ander te kijken, legt Myrte verbinding met een jongere (met complexe problematiek) waardoor het zich gesterkt en gezien voelt. ‘Een verdrietig verleden, wil niet zeggen dat er ook een verdrietige toekomst volgt. Wanneer een kind z’n stem terug heeft, gaat het groeien.’

Met onderstaande bevoegdheden kan ik de bruggen tussen zorg en onderwijs bouwen:

☆ Bevoegd basisschoolleerkracht Dalton specialisatie.

☆Rots & water trainer.

☆ Drama specialisatie Primair Onderwijs bij HKU behaald.

☆ Tweedegraads onderwijs bevoegdheid Omgangskunde.

Action-Learning coach gecertificeerd.

Tools4U trainer leerstraffen opgeleid.

SKJ geregistreerd Jeugd-&Gezinsprofessional.

Levenservaring, moederschap en blijvend lerende maakt dit rijtje compleet.

Getuigschrift OnderwijsZaken

Myrte van Grieken, geboren op 23 oktober 1981 is van 5 januari 2009 tot en 31 juli 2021 in dienst geweest bij het Tabor College, locatie d’Ampte in Hoorn NH.

Gedurende de tijd dat Myrte heeft gewerkt bij Tabor d’Ampte, heeft zij zich ontwikkeld tot een energierijke, initiatiefrijke, creatieve, nieuwsgierige, vernieuwende, enthousiaste docente, die bij ons tot volle tevredenheid lessen in verschillende AVO-vakken en vooral de lessen Drama heeft verzorgd.

Myrte heeft een duidelijke eigen mening over hoe het onderwijs eruit moet zien. Zij is loyaal aan de organisatie en steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Haar nimmer aflatende passie voor het onderwijs is kenmerkend voor haar. Hierbij heeft zij een zwak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij heeft hierbij een uitstekend contact met de leerling en de ouders. Het verbinden en begrenzen beheerst zij in hoge mate evenals de zes rollen van de leraar. Dit maakt haar een ambachtsvrouw/vakvrouw in het onderwijs.

Myrte zit vol met energie en kan als een wervelwind door de organisatie gaan om haar ideeën te verspreiden. Hierbij heeft zij altijd het verbeteren van het onderwijs voor ogen.

Myrte heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het vak Drama op Tabor d’Ampte. Dit vak heeft zij samen met haar collega’s tot een volwaardig vak in alle leerwegen in het vmbo tot volle wasdom laten komen. Samen met haar collega’s heeft zij een methode ontwikkeld voor het vak Drama op Tabor d’Ampte.

Sinds 2015-2016 is Myrte trainer van onze d’Ampte Academie geweest en heeft zij trainingen voor collega’s ontwikkeld en verzorgd. Haar creatieve talenten kwamen hierbij goed van pas.

Ik dank Myrte voor haar betrokkenheid bij en inzet voor onze school en ik wens haar veel succes met het vervolg van haar carrière in het onderwijs.

Hoorn, juli 2021

Namens het Tabor College, locatie d’Ampte,

Stef Macke

directeur